Center Estate Agents

ที่ดินหาดกะรน ขาย ที่ดิน

โทรสอบถามราคา
  • 14 ไร่ 3 งาน 18.10 ตร.ว.
  • L-PKT-002
  • เมืองภูเก็ต, ภูเก็ต
  • ที่ดิน
  • ขาย
  • 14 ไร่ 3 งาน 18.10 ตร.ว.
  • 80 เมตร
  • 274 เมตร
ที่ดินตั้งอยู่หาดกะรน ติดทะเล

ข้อมูลที่ดิน

รูปร่างที่ดิน: ลักษณะรูปแปลงของที่ดินโดยรวมเป็นรูปหลายเหลี่ยม ติดถนนหลักทางด้านทิศตะวัน ตะวันตก

  ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ดินติดทะเล ที่ดินเปล่า