Center Estate Agents

ที่ดินเปล่าตำบลสามเรือน (แปลงใหญ่) ขาย ที่ดิน

โทรสอบถามราคา
  • 29 ไร่ 3 งาน 14.90 ตร.ว.
  • L-RBR-002
  • ที่ดิน
  • ขาย
  • 29 ไร่ 3 งาน 14.90 ตร.ว.
  • 38 เมตร
  • 292 เมตร
ที่ดินเปล่าริมถนนเพชรเกษม จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ดิน 29 ไร่ 3 งาน 14.9 ตารางวา
หรือ11,914.9 ตารางวา

บริเวณใกล้เคียง สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี,
ศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5, วัดดอนทราย, โรงเรียนวัดดอนทราย,
โรงเรียนท่ามะขามวิทยา

  ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ดินเปล่า ที่ดินแปลงใหญ่ ที่ดินติดถนน ที่ดินราชบุรี