Center Estate Agents

ที่ดินพร้อมห้องเช่า ด้านหน้าติดถนนใหญ่ ด้านหลังติดแม่น้ำแม่กล่อง บ้านโป่ง ราชบุรี ขาย ที่ดิน

  • Center Estate Agent - ที่ดินพร้อมห้องเช่า ด้านหน้าติดถนนใหญ่ ด้านหลังติดแม่น้ำแม่กล่อง บ้านโป่ง ราชบุรี
  • Center Estate Agent - ที่ดินพร้อมห้องเช่า ด้านหน้าติดถนนใหญ่ ด้านหลังติดแม่น้ำแม่กล่อง บ้านโป่ง ราชบุรี
ราคา 16,000 ฿/ตร.ว.
  • 105 ไร่ 70.00 ตร.ว.
  • L-RBR-001
  • ที่ดิน
  • ขาย
  • 105 ไร่ 70.00 ตร.ว.
  • 500 เมตร
  • 150 เมตร
ที่ดินสวย จังหวัดราชบุรี (ติดแม่น้ำแม่กลอง)
รวมทังหมด 12 แปลง ขนาด 105 ไร่ 70.0 ตารางวา ราคาไร่ละ 6.5 ลบ. (ขายยกที่ทั้ง 12 แปลง)

ที่ดินแปลงที่ 1: ขนาด 69-3-18.0 ไร่ หรือ 27,918.0 ตารางวา
ติดถนนแสงชูโต ที่ดินถมแล้ว มีถนนผ่านหน้าที่ดิน หน้ากว้างประมาณ 252 เมตร

ที่ดินแปลงที่ 2: ที่ดินเปล่า จํานวน 7 แปลง เนื้อที่ดินรวมประมาณ 35-1-52.0 ไร่ หรือ 14,152.0 ตารางวา
(หน้ากว้างประมาณ 260 เมตร)

ระบบสาธารณูปโภค: ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ท่อระบายน้ํา ไฟถนน
สาธารณูปการ : สํานักงานเทศบาลตําบลท่าผา, โรงเรียนชุมชนท่าผา, การคมนาคม/ถนนหน้าที่ดิน ติดถนนสายหลัก สะดวก – ถนนลาดยาง

  ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ดินติดแม่น้ำ แม่กลอง ที่ดินหน้ากว้าง ขายที่ดิน ราชบุรี ขายที่ดิน บ้านโป่ง ขายที่ดิน พร้อมห้องเช่า ที่ดิน Center Estate Agent ฝากขาย - ช่า อสังหาริมทรัพย์