Center Estate Agents

ที่ดินหาดนาใต้ ให้เช่า ที่ดิน

โทรสอบถามราคา
  • 11 ไร่ 29.80 ตร.ว.
  • L-PNA-001
  • ตะกั่วทุ่ง, พังงา
  • ที่ดิน
  • ให้เช่า
  • 11 ไร่ 29.80 ตร.ว.
  • 108 เมตร
  • 150 เมตร

เนื้อที่ดินรวมประมาณ 11-0-
29.8 ไร่ หรือ 4,429.8 ตารางวา

ที่ดินโดยรวมเป็นรูปหลายเหลี่ยม ติดถนนหลักทางด้านทิศ
ตะวันออก

  ขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่ดินให้เช่า ที่ดินเปล่า